Aktuāli

Uzmanību! Šī mājas lapa vairs nav aktuāla! Lūdzu pāriet uz aktuālo mājas lapu www.akvilon.eu

Mūsu darbi

Uzmanību! Šajā lapā sniegtā informācija un cenrāži uz doto brīdi ir novecojuši. Šī ir arhīva lapa, un tā vairs netiek atjaunināta. Lūdzu, apmeklējiet mūsu pašreiz aktuālo tīmekļa vietni: www.akvilon.eu

Tehniskā informācija

Saturs

Moduļveida montējamie izolētie dūmvadi

- Izstrādājumu apraksts

- Montāžas noteikumi

- Ekspluatācijas norādījumi

- Dūmvadu pārbaude un tīrīšana

Moduļveida montējamie viensienu dūmvadi

- Izstrādājumu apraksts

- Montāžas noteikumi

- Ražošanas procesa kontrole

- Pieļaujamās izstrādājumu izgatavošanas novirzes

- Ekspluatācijas norādījumi

- Dūmvadu pārbaude un tīrīšana

- Izmantotie materiāli viensienu dūmvadu izgatavošanai

Moduļveida montējamie izolētie dūmvadi

Izstrādājumu apraksts

SIA „Akvilon” izgatavotie moduļveida montējamie izolētie dūmvadi no nerūsējošā tērauda sastāv no iekšējās dūmejas (nerūsējošā tērauda loksne EN 1.4404/EN 1.4301) ar 50mm biezu izolāciju (bazalta akmens vate 1000°C) un nesošā ārējā apvalka no nerūsējošā tērauda ( EN 1.4301) vai cinkotā/PURAL skārda.

 • Metālisko dūmeju apļveida forma nodrošina labāku vilkmi, kondensātu veidošanās robeža tērauda dūmvados tiek pārsniegta dažu minūšu laikā, tādēļ kodīgo vielu kaitīga iedarbība uz dūmvada iekšējām sienām ir īslaicīga; dūmejas nav pakļautas sabrukšanai no iekšpuses, jo neuzsūc sadegšanas gala produktus.
 • Liela dūmvada savienošanas elementu izvēle, palīdz montēt jebkura sarežģītības sistēmas, operatīvi risināt problēmas ar kondensāta izvadi un dūmvada tīrīšanu.
 • Dūmvadi paredzēti gan iekšējai, gan ārējai montāžai
 • Moduļveida dūmvadu sistēmas elementi ir pieejami no 60 līdz 1250mm gari, ar diametru no 80 līdz 400mm
 • Minimālā pieļaujamā izejošā dūmgāzu temperatūra 60°C ( tā ir augstāka par rasas veidošanās līmeni). Maksimāli pieļaujamā izejošā dūmgāzu temperatūra ekspluatācijas laikā 400°C
 • Pieļaujamais dūmgāzu spiediens 40Pa ((N1), LVS EN 1856-1 punkts 6.3)
 • Kā kurināmo var izmantot gāzi, malku, skaidu plātnes
 • Dūmgāzu temperatūra nedrīkst pārsniegt 400°C.((T400) LVS EN 1856-1 punkts 6.4.3)
 • Iekšējām dūmejām ar Ø 80mm-Ø300mm - biezums 0.5mm; Ø350mm-Ø 400mm- biezums 0.6mm.
 • Ārējiem apvalkiem: Ar Ø 180mm-Ø300mm - biezums 0.5mm Ø325mm-Ø 400mm- biezums 0.6mm.

Montāžas noteikumi

 • Metāla dūmvadus projektē un uzstāda, ievērojot standartu LVS prEN 1856-1”Dūmvadi - Prasības metāla dūmvadiem-1daļa”, LVS prEN 1856-2”Dūmvadi Ekspluatācijas kvalitātes prasības metāla dūmvadiem "; Latvijas būvnormatīvu LBN 231-03, “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”
 • Dūmvadi paredzēti gan iekšējai gan ārējai montāžai ( dūmvadu iekšējā un ārējā montāža: skatīt tālāk pievienotajās shēmas: Shēma Nr.2 "Dūmvada iekšējā montāža", Shēma Nr.3 "Dūmvada ārējā montāža”)
 • Dūmvadi ar ārējo apvalku no cinkotā skārda ir mazāk korozijas izturīgi nekā dūmvadi ar ārējo apvalku no nerūsējošā tērauda. Dūmvadus ar ārējo apvalku no cinkotā skārda rekomendējam iekšējai montāžai
 • Dūmvadu jānovieto uz stabila pamata no ugunsdrošiem materiāliem.
 • Dūmvadu elementus savieno vienu ar otru, savienojumus stiprinot ar savienošanas skavām. Savienošanas skavas ir nepieciešamas dūmvadu savienojumu papildus stiprināšanai un hermetizēšanai. Savienošanas skavas izmanto montējot dūmvadus pie pārejām, horizontālā stāvoklī un vertikālā stāvoklī no Ø200. Dūmvada pievienojošo posma rasējumus skatīt tālāk pievienotajā rasējumā
 • Dūmvadus ierīko tādus, lai nodrošinātu to ērtu tīrīšanu, apkopi un pārbaudi. Dūmvados ierīko tīrīšanas lūkas, kuru diametrs ne mazāks par dūmvada diametru. Īsos taisnos dūmeņos, kuru garums nepārsniedz 7 m, tīrīšanas lūkas var neierīkot
 • Visiem izmantotiem montāžas materiāliem jābūt ugunsdrošiem un korozijas izturīgiem
 • Dūmvadu savienojums nedrīkst atrasties sienās un pārsegumos. Minimālais attālums no sienas līdz dūmvada savienojumam 150mm
 • Pieļaujamie attālumi no dūmvada ārējas virsmas līdz degtspējīgām vai grūti degtspējīgām konstrukcijām 160mm. Ja nav iespējams nodrošināt šos attālumos tad izolēto dūmvadu papildus izolē ar 50mm biezu akmens vati ar foliju.
 • Montāžas laikā dūmvada moduļiem jābūt tīriem, sausiem un bez bojājumiem
 • Dūmvadu komponenti tiek izgatavoti katrs atsevišķi, savieno vienu otrā sākot no lejas uz augšu vai savieno komponentus uz zemes un montē veselā gabalā; montējamais gabals nedrīkst pārsniegt 4000mm garumu
 • Dūmvadus stiprina pie sienas ik pa 2000mm.( pieļaujamie attālumi starp stiprinājumiem skatīt tālāk pievienotajā shēmā Shēma Nr.4 "Pieļaujamie attālumi starp stiprinājumiem"), horizontālā stāvoklī ik pa 1500mm.
 • Dūmvada horizontālais posms nedrīkst būt vairāk par 2000mm, minimālā nepieciešamā dūmvada nobīde 20mm uz 1000mm
 • Kopējais dūmvada garums nedrīkst būt mazāks par 5000mm.
 • Pieejai pie dūmvada tīrīšanas vietas jābūt pieejamai un iekārtotai. Ja dūmvads ir paredzēts tīrīšanai no augšas, jānodrošina ērtu un drošu piekļūšanu tam no jumta.
 • TV un radio antenas nedrīkst stiprināt pie dūmvada
 • shema1
 • Slīpam jumtam skursteņa minimālais augstums virs jumta augstākās virsmas ne mazāks kā b=500mm, ja attālums no dūmvada līdz korei ne vairāk par a= 1500mm.
 • Ja dūmenis atrodas 1,5 līdz 3 m no jumta kores, tas nedrīkst būt zemāks par kori;
 • Ja dūmenis atrodas tālāk par 3 m no kores, tā augšgals nedrīkst būt zemāks par taisni, kura vilkta no kores 10° leņķī pret horizontu
 • Taisnam jumtam minimālais augstums virs jumta augstākās virsmas ne mazāks kā c=1000mm
 • Maksimālais garums virs jumta bez stiprinājuma izmantošanas 2000mm
 • Apakšējai dūmvada daļai vai trejgabalam ar kondensātu izvadu vai aizbīdni jābūt brīvi pieejamam apkalpošanai, pie tam tas nedrīkst radīt bīstamību apkārt esošiem.
 • Kondensāta izvadam jāpievieno kondensāta trauks
 • Pirms dūmvada pārbaudes nepieciešams pārliecināties par to, ka dūmvada iekšējā dūmejā nav nepiederošu priekšmetu vai iepakojuma atliekas. Pārbaude tiek veikta ar degoša papīra palīdzību.
 • shema2 shema3 shema4

Ekspluatācijas norādījumi

 • Minimālā pieļaujamā izejošā dūmgāzu temperatūra 60°C ( tā ir augstāka par rasas veidošanās līmeni). Maksimāli pieļaujamā izejošā dūmgāzu temperatūra ekspluatācijas laikā 400°C
 • Pieļaujamais dūmgāzu spiediens 40Pa
 • Kā kurināmo var izmantot gāzi, malku, skaidu plātnes, dūmgāzu temperatūra nedrīkst pārsniegt 400°C
 • Nav pieļaujama dūmvada atrašanas ciešā tuvumā ar degtspējīgiem materiāliem un vielām
 • Ekspluatācijas laikā sadegšanas gala produkti var būt tikai sodrēji un kvēpi
 • Cietā kurināmā katlā tiek aizliegts mest sadzīves atkritumus, izstrādājumus no plastmasas un tamlīdzīgus materiālus, kas var būt par uguns izraisīšanās cēloni dūmvadā tā aizsērēšanās dēļ
 • Dūmvadu pārbaudi un tīrīšanu jāveic skursteņslauķiem
 • Dūmvadu mehāniska tīrīšana veicama ne retāka, kā:
  • viens reiz divas mēnešos apkures iekārtām un cietu vielu
  • trīs reizes apkures sezonā apkures iekārtām ar šķidru vielu
  • divas reizes gadā apkures iekārtam ar gāzi
 • Izmantojot kondensācijas apkures katlus, jānolej kondensāts no katlam pievienotā kondensāta trauka. Sajaucoties sadegšanas gala produktiem ar kondensātu var veidoties sērskābe.

Dūmvadu pārbaude un tīrīšana

 • Dūmvadu pārbaudi un tīrīšanu jāveic skursteņslauķiem
 • Dūmvadu mehāniska tīrīšana veicama ne retāka, kā:
  • viens reiz divas mēnešos apkures iekārtām un cietu vielu
  • trīs reizes apkures sezonā apkures iekārtām ar šķidru vielu
  • divas reizes gadā apkures iekārtam ar gāzi
 • Pārbaudē skata vizuālo dūmvada stāvokli un tā savienojumus, ja tiek konstatēti bojājumi, bojātās detaļas jānomaina.
 • Izmantojot dūmvada tīrīšanas lūku, jāpārbauda kanāla tīrība un vilkme
 • Ja redzami sodrēji un aizsērējumi dūmvada iekšējā dūmejā, vai dūmvadā nav vilkmes, nepieciešams tīrīt dūmvadu no augšas
 • Tīrīšanai izmantot nerūsējošā tērauda dūmvadiem paredzētas nemetāliskas tīrīšanas ierīces un švammi (plastmasas vai hromniķeļa)
 • Pārbaudes vai tīrīšanas rezultātu noformē ar aktu divos eksemplāros.

Moduļveida montējamie viensienu dūmvadi

Izstrādājumu apraksts

SIA „Akvilon” izgatavo moduļveida montējamos viensienu dūmvadus no nerūsējošā tērauda.

 • Metālisko dūmeju apļveida forma nodrošina labāku vilkmi, kondensātu veidošanās robeža tērauda dūmvados tiek pārsniegta dažu minūšu laikā, tādēļ kodīgo vielu kaitīga iedarbība uz dūmvada iekšējām sienām ir īslaicīga; dūmejas nav pakļautas sabrukšanai no iekšpuses, jo neuzsūc sadegšanas gala produktus.
 • Liela dūmvada savienošanas elementu izvēle, palīdz montēt jebkura sarežģītības sistēmas, operatīvi risināt problēmas ar kondensāta izvadi un dūmvada tīrīšanu.
 • Moduļveida dūmvadu sistēmas elementi ir pieejami no 60 līdz 1250mm gari, ar diametru no 80 līdz 400mm.
 • Minimālā pieļaujamā izejošā dūmgāzu temperatūra 60°C ( tā ir augstāka par rasas veidošanās līmeni). Maksimāli pieļaujamā izejošā dūmgāzu temperatūra ekspluatācijas laikā 400°C.
 • Pieļaujamais dūmgāzu spiediens 40Pa ((N1), LVS EN 1856-1 punkts 6.3)
 • Kā kurināmo var izmantot gāzi, malku, skaidu plātnes.
 • Dūmgāzu temperatūra nedrīkst pārsniegt 400°C.((T400) LVS EN 1856-1 punkts 6.4.3)
 • Dūmejām ar Ø 80mm-Ø300mm - biezums 0.5mm Ø350mm-Ø 400mm- biezums 0.6mm.

Montāžas noteikumi

 • Metāla dūmvadus projektē un uzstāda, ievērojot standartu LVS EN 1856-1”Dūmvadi - Prasības metāla dūmvadiem-1daļa”, LVS EN 1856-2”Dūmvadi Ekspluatācijas kvalitātes prasības metāla dūmvadiem "; Latvijas būvnormatīvu LBN 231-03, “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”
 • Dūmvadu montāžai skatīt tālāk pievienotā shēmā (Shēma Nr.5 „Viensienu dūmvadu montāža”)
 • Dūmvada elementu garumus un diametrus skatīt šo noteikumu 2.8. nodaļā.
 • Dūmvadu jānovieto uz stabila pamata no ugunsdrošiem materiāliem
 • Dūmvadu elementus savieno vienu ar otru, savienojumus stiprinot ar savienošanas skavām. Savienošanas skavas ir nepieciešamas dūmvadu savienojumu papildus stiprināšanai un hermetizēšanai. Savienošanas skavas izmanto montējot dūmvadus pie pārejām, horizontālā stāvoklī un vertikālā stāvoklī no Ø250.
 • Viensienu dūmvadus nedrīkst uzstādīt ēkas ārpusē. Tas veicina paaugstināto kondensāta veidošanu, kas negatīvi ietekmē katla darbību un dūmvada lietošanas ilgumu.
 • Aizliegts uzstādīt viensienu dūmvadus koka ēkās, ja tie tiek izvadīti caur slēgtām koka telpām.
 • Viensienu dūmvadus aizsargā ar ķieģeļu kārtu (izņemot laukumu līdz katla pievadam)
 • Dūmvadus ierīko tādus, lai nodrošinātu to ērtu tīrīšanu, apkopi un pārbaudi. Dūmvados ierīko tīrīšanas lūkas, kuru diametrs ne mazāks par dūmvada diametru. Īsos taisnos dūmeņos, kuru garums nepārsniedz 7 m, tīrīšanas lūkas var neierīkot.
 • Visiem izmantotiem montāžas materiāliem jābūt ugunsdrošiem un korozijas izturīgiem.
 • Pieļaujamie attālumi no dūmvada ārējas virsmas līdz degtspējīgām vai grūti degtspējīgām konstrukcijām 380mm.
 • Montāžas laikā dūmvada moduļiem jābūt tīriem, sausiem un bez bojājumiem
 • Dūmvada horizontālais posms nedrīkst būt vairāk par 2000mm, minimālā nepieciešamā dūmvada nobīde 20mm uz 1000mm.
 • Kopējais dūmvada garums nedrīkst būt mazāks par 5000mm.
 • Pieejai pie dūmvada tīrīšanas vietas jābūt pieejamai un iekārtotai. Ja dūmvads ir paredzēts tīrīšanai no augšas, jānodrošina ērtu un drošu piekļūšanu tam no jumta.
 • TV un radio antenas nedrīkst stiprināt pie dūmvada
 • Slīpam jumtam skursteņa minimālais augstums virs jumta augstākās virsmas ne mazāks kā 500mm, ja attālums no dūmvada līdz korei ne vairāk par 1500mm
 • Ja dūmenis atrodas 1,5 līdz 3 m no jumta kores, tas nedrīkst būt zemāks par kori;
 • Ja dūmenis atrodas tālāk par 3 m no kores, tā augšgals nedrīkst būt zemāks par taisni, kura vilkta no kores 10° leņķī pret horizontu.
 • Taisnam jumtam minimālais augstums virs jumta augstākās virsmas ne mazāks kā 1000mm
 • Maksimālais garums virs jumta bez stiprinājuma izmantošanas 2000mm
 • Apakšējai dūmvada daļai vai trejgabalam ar kondensātu izvadu vai aizbīdni jābūt brīvi pieejamam apkalpošanai, pie tam tas nedrīkst radīt bīstamību apkārt esošiem.
 • Kondensāta izvadam jāpievieno kondensāta trauks.
 • Pirms dūmvada pārbaudes nepieciešams pārliecināties par to, ka dūmvada iekšējā dūmejā nav nepiederošu priekšmetu vai iepakojuma atliekas. Pārbaude tiek veikta ar degoša papīra palīdzību.

Tabula Nr.3 "Izstrādājumu marķējums"

Marka

Izstrādājumu apraksts

DV-250

Viensienu dūmvads no nerūsējošā tērauda, garums 250mm

DV-500

Viensienu dūmvads no nerūsējošā tērauda , garums 500mm

DV-1000

Viensienu dūmvads no nerūsējošā tērauda , garums 1000mm

DV-1250

Viensienu  dūmvads no nerūsējošā tērauda , garums 1250mm

PV-90

Viensienu dūmvada   pievienojums 90°,  no nerūsējošā tērauda

PV-45

Viensienu  dūmvada   pievienojums 45°,  no nerūsējošā tērauda

TV

Viensienu  tīrīšanas lūka,  no nerūsējošā tērauda

LV-15

Viensienu  līkums 15°,  no nerūsējošā tērauda

LV-30

Viensienu līkums 30°,  no nerūsējošā tērauda

LV-45

Viensienu  līkums 45°,  no nerūsējošā tērauda

LV-90

Viensienu  līkums 90°,  no nerūsējošā tērauda

KV

Viensienu  dūmvada kondensāta izvads no nerūsējošā tērauda

AV

Viensienu  dūmvada aizbīdnis no nerūsējošā tērauda

KrV

Lietus krādziņš  no nerūsējušā tērauda

SV

Savienošanas skavas  no nerūsējušā tērauda

Si,Sp,Sm,Sl,Sd

Stiprinājumi

JV

Skursteņa jumtiņš no nerūsējošā tērauda

NV

Noslēdzoša plāksne no nerūsējošā tērauda

 

Viensienu dūmvada montāža

Eskpluatācijas norādījumi

 • Minimālā pieļaujamā izejošā dūmgāzu temperatūra 60°C ( tā ir augstāka par rasas veidošanās līmeni). Maksimāli pieļaujamā izejošā dūmgāzu temperatūra ekspluatācijas laikā 400°C.
 • Pieļaujamais dūmgāzu spiediens 40Pa .
 • Kā kurināmo var izmantot gāzi, malku, skaidu plātnes, dūmgāzu temperatūra nedrīkst pārsniegt 400°C.
 • Nav pieļaujama dūmvada atrašanas ciešā tuvumā ar degtspējīgiem materiāliem un vielām.
 • Ekspluatācijas laikā sadegšanas gala produkti var būt tikai sodrēji un kvēpi .
 • Cietā kurināmā katlā tiek aizliegts mest sadzīves atkritumus, izstrādājumus no plastmasas un tamlīdzīgus materiālus, kas var būt par uguns izraisīšanās cēloni dūmvadā tā aizsērēšanās dēļ.
 • Dūmvadu pārbaudi un tīrīšanu jāveic skursteņslauķiem .
 • Dūmvadu mehāniska tīrīšana veicama ne retāka, kā:
  • viens reiz divas mēnešos apkures iekārtām un cietu vielu;
  • trīs reizes apkures sezonā apkures iekārtām ar šķidru vielu;
  • divas reizes gadā apkures iekārtam ar gāzi.
 • Izmantojot kondensācijas apkures katlus, jānolej kondensāts no katlam pievienotā kondensāta trauka. Sajaucoties sadegšanas gala produktiem ar kondensātu var veidoties sērskābe.

Dūmvadu pārbaude un tīrīšana

 • Dūmvadu pārbaudi un tīrīšanu jāveic skursteņslauķiem
 • Dūmvadu mehāniska tīrīšana veicama ne retāka, kā:
  • viens reiz divas mēnešos apkures iekārtām un cietu vielu;
  • trīs reizes apkures sezonā apkures iekārtām ar šķidru vielu;
  • divas reizes gadā apkures iekārtam ar gāzi.
 • Pārbaudē skata vizuālo dūmvada stāvokli un tā savienojumus, ja tiek konstatēti bojājumi, bojātās detaļas jānomaina.
 • Izmantojot dūmvada tīrīšanas lūku, jāpārbauda kanāla tīrība un vilkme.
 • Ja redzami sodrēji un aizsērējumi dūmvada iekšējā dūmejā, vai dūmvadā nav vilkmes, nepieciešams tīrīt dūmvadu no augšas.
 • Tīrīšanai izmantot nerūsējošā tērauda dūmvadiem paredzētas nemetāliskas tīrīšanas ierīces un švammi (plastmasas vai hromniķeļa)
 • Pārbaudes vai tīrīšanas rezultātu noformē ar aktu divos eksemplāros.

Izmantotie materiāli viensienu dūmvadu izgatavošanai

Nerūsējošā tērauda loksne (EN 1.4404/EN1.4301)- nerūsējošā tērauda loksne izmantota (dūmeju, dūmvadu pievienojumu , līkumu, tīrīšanas lūku) izgatavošanai.

Izmantotais loksnes biezums iekšējo dūmeju izgatavošanai : 0.5mm līdz Ø300mm; 0.6mm līdz Ø 400mm.

Ugunsdrošais hermetizētājs Penofix 1500°C (ražotājs „Krimelte”) - Ugunsdrošais hermetizētājs izmantots skursteņa šuvju hermetizēšanai
Izmērs: 310ml
Blīvums: 1.6-1.7 g/cm
Pielietošanas temperatūra: C+5°C-+35°C
Noturība: -40°C-+1500°C

Kniedes no nerūsējošā tērauda - izmantota skursteņa savienojumu stiprināšanai.
Izmērs: 3.2x6mm

Metināmā tērauda caurule - izmantota kondensātu izvadu izgatavošanai.
Izmērs: 60.3x2.9mm